top of page

              Project KOOR

                       Namen en Nummers 2020

Namen en Nummers herdenkt sinds 2012 op rituele wijze de 2800 weggevoerde joden uit een deel van de Oosterparkbuurt in Amsterdam. Overdag kunnen bezoekers een naam kiezen en een naambordje maken. Deze leggen ze op het adres in de grote plattegrond van de buurt. Om hen thuis te brengen. Ruim 70 vrijwilligers en buurtbewoners helpen mee om op 4 mei de ongeveer 1000 bezoekers te ontvangen en te begeleiden in het ritueel. Dit jaar kunnen we na acht edities, Namen en Nummers afronden omdat dan alle 2800 slachtoffers op deze manier herdacht zijn. We willen daarom extra aandacht besteden aan deze editie. 

 

’s Avonds voorafgaand aan de twee minuten stilte om 20.00 zal er vocale muziek klinken. We zingen en neuriën de namen, maken klankvelden, harmonieën en melodieën. En willen met zo veel mogelijk zangers: jongeren, kinderen en volwassenen de mensen herdenken. De stem in muziek is misschien wel de meest fundamentele uitdrukking van emotie en het verlangen naar heelheid.  

 

In april zijn er daarom vier bijeenkomsten waarin we samen die muziek creëren. Zangmaker Emma Rekers begeleidt het maak proces om samen de muziek op een natuurlijke en eigen manier te laten ontstaan. Er is geen bladmuziek. De bijeenkomsten zien er als volgt uit: Met behulp van lichaam en stem werk, ademhaling, ritme en improvisatie oefeningen bouwen we muzikale stenen die samen de rituele zang zullen vormen. Deze nieuwe muziek brengen we op 4 mei om 19.30 ten gehore voorafgaand aan de 2 minuten stilte om 20.00. Zing je mee? 

 

Namen en Nummers is een ontwerp van ritueel kunstenaar  Ida Van Der Lee.

De zang performance is van Emma Rekers. 

Hun werk samen is een zeer gewaardeerd ritueel dat mensen diep raakt. 

 

Repetities, generale en herdenking:

Woensdag 1 April: 20.00-22.00: De Meevaart, Balistraat 48a, Amsterdam

Zondag 19 April: 19.30-22.00: Uilenburger Sjoel, nieuwe Uilenburgerstraat 91, Amsterdam 

Vrijdag 24 April: 19.30-22.00: Splendor, nieuwe Uilenburgerstraat 116, Amsterdam

Woensdag 29 April: 20.00-22.00 De Meevaart, Balistraat 48a, Amsterdam

Zondag 3 mei: 19.30 uur - 21 uur, Generale repetitie, Kastanjeplein, Amsterdam 

Maandag 4 mei: 19:00 aanwezig - 19.30 - 20.00, Performance, Kastanjeplein, Amsterdam Oost

                                               

Voor informatie en aanmelding deelname, mail naar:  emma.rekers@gmail.com

 

Testimonials deelnemers van de zangperformance 2018 en 2019:

 “…Het was een eer om mee te doen in het koor van Emma. Ik sluit me aan bij de woorden van Hanneke Groenteman. Het was ontroerend en bijzonder om mee te zingen…’ …Het mooiste is dat ze in enkele sessies een groepje heel diverse mensen in beweging en in dieper samenspel bracht, en met ons iets creëerde wat onszelf en ons publiek dieper verbond…“…Langzaam maar zeker ontstaat er een web van muzikale lijnen die ons verbindt en waardoor de groep al zingend op elkaar afstemt.  We durven “van binnenuit” te zingen…”…Onze zang combineerde prachtig met de kunst van Ida. Het was de bedoeling dat wij een bijdrage leverden aan vrede en liefde met onze harten en stemmen. Zo voelde het ook.” …Ik heb geloof ik een dag lopen zweven na deze bijzondere ervaring. Ontzettend bedankt voor het mogelijk maken hiervan…”

Testimonials: 

" Het leuke van met Emma zingen is dat je merkt dat je zingt met je hele lichaam en niet alleen met je mond. Je gebruikt je hele lichaam niet alleen om te zingen maar ook als klankkast en je beweegt! Je luistert naar haar en naar elkaar en maakt samen muziek. Die muziek is afhankelijk van het moment, de sfeer en de mensen, geconcentreerd, spannend, vaak mooi en heel fijn om te maken." H. Koning.

" Emma nodigde ons uit om zelf bijdragen te doen aan de invulling van het concert, die ze daarop samensmeedde tot een geheel. Zo moedigde ze ons ook aan om het concert meer eigen te maken. Ik voelde dat er veel ruimte was voor experiment en ieders visie, tegelijkertijd nam ze de leiding om dingen er uit te snoeien of dingen los te laten als bleek dat ze niet werkten.

HET WILDE WAT

'Het Wilde Wat' is an amateur vocal group of 15 people age 23 - 47. We rehearse every monday evening.

Improvisation, classical and world music.

About Het Wilde Wat

" Zingen met het wilde wat gaat om gezamelijk de lol van het zingen te ervaren. Voor mij spelen er drie elementen een fundamentele rol. Ten eerste de groep, die is gewoon heel warm en aangenaam. De sfeer is er een waarin je je veilig kan voelen, zodat je tijdens een improvisatiesessie je niet laat weerhouden door wat iedereen van je denkt, door de angst van het ‘misschien raar overkomen’, maar je gewoon lekker kunt laten gaan. Dat lijkt mij een kernvoorwaarde voor elke groep - in welke context dan ook - om goed te kunnen functioneren; weten dat het goed zit, dat je er bij hoort, dat als je je stem laat horen er naar je geluisterd wordt en dat er heel veel mooie stemmen zijn waar je zelf naar kunt luisteren. Ten tweede, is er natuurlijk het zingen zelf, zowel het bladmuziek reportoire als de spontane muzikale uitingen. Keer op keer verbaas ik mij er over hoe veel er eigenlijk mogelijk is, hoeveel we eigenlijk kunnen. Ook al hebben de meeste van ons geen muzikale scholing, we kunnen prachtige muziekstukken, soms best complex, vaak in een paar repetities vierstemmig zingen. En als we ter plekke iets maken dan klinkt dat altijd gewoon fucking vet. Tot slot, is er de begeleiding en organisatie, natuurlijk door Emma, die met een gebalanceerde combinatie van energie en enthousiasme enerzijds, en didactische kundigheid en muzikale intuïtie anderzijds het koor perfect weet te leiden, maar ook door de leden die haar bij staan in de meer administratieve en organisationele aspecten van het koor, die subtiel de algehele cohesie waarborgen. Dit alles maakt dat ik doorgaans met meer energie vertrek dan waarmee ik aankwam. F. Gerritsen.

Het Wilde Wat

Het Wilde Wat

Nu bekijken
NamenEnNummers 2018

NamenEnNummers 2018

Video afspelen
bottom of page